HÜTAİ LOGO
Yönetim

HÜTAİ Yönetim Kurulu Listesi

Adı-Soyadı                                  Unvanı                      Fakülte/Bölüm

Doç. Dr. Murat Önsoy                Müdür                    Uluslararası İlişkiler 

Doç. Dr. Mutlu Er                       Müdür Yrd.             Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı 

Doç. Dr. Uğur Sadioğlu              Müdür Yrd.            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Doç. Dr. Levent Börü                 Yön. Kur. Üyesi      Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk 

Öğr. Gör. Yunus Kobal               Yön. Kur. Üyesi      Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

 

Kurucu Üyeler

Doç. Dr. Max Florian Hertsch    Kurucu Üye         Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı

HÜTAİ Danışma Kurulu Listesi

Prof. Dr. Andre Kaiser                                        Köln Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül Mengi                                     Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich                             Bern Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı                                      Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Jochen Franzke                                    Potsdam Üniversitesi

Prof. Dr. Jürgen Basedow                                   Max Planck Enstitüsü

Prof. Dr. Michael Hofmann                                Padeborn Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Erdoğan                                     Türk-Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Köksal                                        Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam                             Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nail Alkan                                             Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Kocagöz                                    Hochschule Für Ökonomie & Management

Prof. Dr. Rauf Karasu                                           Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ruşen Keleş                                         Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sabine Kuhlmann                                Potsdam Üniversitesi

Prof. Dr. Sencer İmer                                          Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Sevinç Günel                                         Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır                                  Erlangen Üniversitesi

Prof. Dr. Walter Doralt                                        Graz Üniversitesi

Doç. Dr. Birsen Şahin Kütük                                Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Max Florian Hertsch                              Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Şebnem Udum                                       Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Dede                                   Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Gezer                          Hacettepe Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Parlak Börü                        Ankara Üniversitesi

Dr. Yasemin Dayıoğlu-Yücel                                Hildesheim Üniversitesi

Ali Alaybeyoğlu                                                     Almanya’da Yüksek Öğrenim Görenler Derneği