HÜTAİ LOGO
Merkezin Amacı

Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyetleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda işbirliğini geliştirici akademik faaliyetler yürütmektir. İki ülke ilişkilerinde işbirliğinin güçlü alanlar olduğu gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlar da mevcuttur. Geride bıraktığımız dönem göstermiştir ki iyi yönetilmediği takdirde iki ülke arasındaki işbirlikleri birer risk unsuruna dönüşebilmektedir. Bu nedenle ülkeler arasında var olagelen stratejik, ekonomik ve beşeri işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu yolla risk unsurlarının ortadan kaldırılması iki ülkenin özellikle de Türkiye’nin çıkarınadır. Bu yönde adımların atılması konusunda akademik altyapıyı oluşturmaları açısından bilim adamlarına büyük görev düşmektedir. Federal Almanya Cumhuriyeti’nde çok sayıda Türkiye merkezi gerek üniversiteler gerekse sivil toplum şemsiyesi altında faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise bu alanda faaliyet gösterecek akademik altyapıya sahip merkez bulunmamaktadır. Bu durum bilgi üretimi açısından Türkiye’yi dezavantajlı bir pozisyona düşürmektedir. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Türk Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk-Alman ilişkilerinde ihtiyaç duyulan Türkiye kaynaklı fikir altyapısı boşluğunu doldurmayı amaçlamaktayız.